Strefa Partnera/ zaloguj
Hasło 
Szukaj produktów
Zaawansowane parametry
Odzież OBUWIE
Normy Ochronne Asortyment
Normy Ochronne Asortyment

Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość


Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


 

Szanowni Państwo,

Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rozpoczynamy działania polegające na wdrożeniu internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami handlowymi, produkcyjnymi i magazynowymi w zakresie realizacji zamówień i dostaw oraz procesami finansowo-kadrowymi w celu elektronicznej wymiany danych i informacji.

 

OPIS PROJEKTU

Projekt ma na celu wsparcie działań B2B poprzez modernizację istniejącej infrastruktury informatycznej, stworzenie narzędzi do elektronicznej wymiany danych z kontrahentami krajowymi i  zagranicznymi w zakresie zakupów, produkcji, sprzedaży, a także w obszarze finansowo-kadrowym, jak również szeroko pojętej współpracy, wykorzystaniu podpisu elektronicznego, optymalizację procesu analizy i przetwarzania danych. System B2B będzie opierał się na centralnym systemie wymiany danych z kontrahentami, opartym na systemie bazodanowym SQL z wykorzystaniem elektronicznych platform współpracy.

Projekt obejmował będzie następujące procesy biznesowe:
- zamówienia od odbiorców i dostawców krajowych i zagranicznych,
- elektroniczna wymiana dokumentów i generowania raportów w obszarze finansowo-kadrowym,
- automatyzacja procesów z kooperantami,
- usługi w formacie Software - as - a Service ( z użyciem podpisu elektronicznego).

W oparciu o wdrożony system B2B realizowane będą procesy biznesowe o zasięgu międzynarodowym:
- ciągły i łatwy dostęp do aktualnej oferty poprzez platformę handlowa,
- bezpośrednie składanie zamówień na platformie handlowej,
- elektroniczna wymiana dokumentów.

Wprowadzone zostaną zaawansowane usługi elektroniczne automatycznego przetwarzania danych, które świadczone będą na rzecz partnerów biznesowych krajowych i zagranicznych. W ramach projektu zostaną wdrożone nowoczesne instalacje techniczne optymalizujące  efektywność energetyczną, a także zwiększające bezpieczeństwo ekologiczne inwestycji (np. redukcja zużycia energii elektrycznej).

Zasięg projektu: Polska, Czechy, Słowacja
Rynek docelowy: Odbiorcy i dostawcy krajowi i zagraniczni


Zakończenie projektu DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.

Z dniem 31.12.2015 roku zakończyliśmy wdrażanie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami handlowymi, produkcyjnymi i magazynowymi w zakresie realizacji zamówień i dostaw oraz procesami finansowo-kadrowymi w celu elektronicznej wymiany danych i informacji.