Strefa Partnera/ zaloguj
Hasło 
Szukaj produktów
Zaawansowane parametry
Odzież OBUWIE
Normy Ochronne Asortyment
Normy Ochronne Asortyment

System Jakości


 

ORK Wear działa w oparciu o najlepsze praktyki, stosowane w branży odzieży ochronnej. Każdy etap projektowania i produkcji podlega ścisłej kontroli zgodnie z wdrożonym Systemen Zarządzania Jakością.
Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001: 2015, certyfikat ma zgodność z Natowskimi dokumentami standaryzacyjnymi AQAP 2110: 2016 oraz Natowski Kod Gospodarki Narodowej NCAGE nadany przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.


Odzież oraz inne, oferowane przez nas Środki Ochrony Indywidualnej spełniają wszystkie wymagania odpowiednich norm prawa europejskiego.
Nasze produkty posiadają znak CE, czyli są zgodne z zasadniczymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określonymi w dyrektywie 89/686/EWG.

Odzież ochronna ORK Wear spełnia ogólne wymagania normy EN ISO 13688:2013 łącznie z normami szczegółowymi, w zależności od przeznaczenia i specjalistycznych właściwości odzieży ochronnej.